Thursday, August 12, 2010

PUASA ANTARA DUA ZAMANPUASA ANTARA DUA ZAMAN


Artikel ini saya namakan tajuknya “PUASA ANTARA DUA ZAMAN” merujuk kepada sejarah puasa yang turut menjadi amalan nabi dan kaum terdahulu. Umat Islam wajar dan mesti mengetahui serba sedikit sejarah ibadah puasa sebelum ianya diwajibkan kepada kaum muslimin. Puasa bukanlah ibadat baru yang hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhamad semata-mata, malah rutin ini pernah menjadi amalan ramai manusia sebelum perutusan Nabi Muhamad lagi. Ini berdasarkan kepada firman Allah SWT di dalam al-Quran yang bermaksud “wahai orang-orang yang beriman, difardhukan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana yang telah difardhukan kepada mereka yang sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa” ( Surah al-Baqarah : 183 ).

Melalui ayat ini jelas menyatakan bahawa ibadat puasa itu bukanlah suatu amalan yang baru bahkan kefardhuannya juga telah difardhukan kepada umat-umat terdahulu dan menjadi rutin ibadat mereka. Ayat ini juga memberi maksud bahawa kewajipan berpuasa adalah untuk melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah S.W.T

Persoalannya di sini, bagaimanakah bentuk dan cara umat terdahulu melakukan ibadat puasa?

Sebelum difardhukan puasa sebulan di bulan Ramadhan, Nabi Muhammad SAW telah pun biasa dengan amalan puasa. Baginda sering berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulan iaitu pada 13, 14 dan 15 haribulan dalam kalendar Islam. Amalan berpuasa 10 Muharram turut menjadi amalan orang-orang Quraisy Makkah, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Amalan berpuasa di hari tersebut terus menjadi amalan Rasululah SAW setelah hijrah baginda ke Madinah sehinggalah turun ayat kefardhuan puasa Ramadhan pada tahun ke 2 hijrah.

Orang-orang Yahudi di Madinah mewarisi amalan puasa ini daripada Nabi Musa yang diriwayatkan telah berpuasa bersama-sama kaumnya setelah mereka diselamatkan oleh Allah daripada buruan Firaun dan bala tenteranya.

Syeikh Muhammad Ali as-Sabuni di dalam kitabnya ‘Tafsir Ayat-Ayat Hukum’ telah menjelaskan bahawa kefadhuan puasa kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani juga adalah selama sebulan tetapi mereka sengaja menukar waktu dan bilangan harinya yang sepatutnya dikerjakan selama sebulan itu sehingga menjangkau 50 hari. Ini adalah kerana ahli-ahli kitab kadang-kadang meninda-minda jumlah berpuasa ketika datangnya musim panas atau sejuk. Atas alasan terlalu sejuk dan terlalu panas mereka telah menukarnya supaya puasa itu dilaksanakan pada musim bunga.

Puasa juga telah menjadi ibadat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam dan Hawa adalah manusia pertama berpuasa untuk membersihkan diri kerana memakan buah khuldi yang menjadi larangan Allah sewaktu mereka di dalam syurga.


Nabi Daud pula telah berpuasa selang sehari dan puasa baginda diibaratkan oleh Allah sebagai puasa yang amat mulia. Perkara ini dinyatakan oleh sendiri oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya yang bermaksud “puasa yang amat dikasihi oleh Allah adalah puasa nabi Daud yang berpuasa sehari dan berbuka sehari”.
Nabi lain yang dikatakan turut berpuasa ialah Nabi Daniel, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Isa dan golongan penyokongnya yang dikenali sebagai al-Hawariyun.

Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, baginda telah berpuasa dari memakan roti dan meminum air. Setelah diselamatkan oleh Allah daripada buruan Firaun dan tenteranya, Nabi Musa juga telah berpuasa bersama-sama kaumnya Bani Israil.

Nabi Isa diriwayatkan pernah berpuasa selama 40 hari manakala di kalangan penyokongnya iaitu al-Hawariyun berpuasa daripada makan daging, ikan, telur dan susu.

Kaifiat atau bagaimana keadaan puasa nabi-nabi dan umat terdahulu, tidaklah dinyatakan secara jelas dan terpeinci baik melalui wahyu Allah ataupun pernyataan daripada Nabi mahupun kenyataan daripada para ulama melalui penulisan mereka. Maklumat yang diketahui adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini. Namun bolehlah disimpulkan bahawa keadaan itu adalah lebih diketahui oleh Allah SWT.

Kita sebagai seorang Islam hendaklah meyakini bahawa segala apa yang difardhukan oleh Allah SWT ke atas hamba-hambaNya pasti mengandungi pelbagai rahsia dan hikmat yang tersurat dan tersirat. Semuanya akan diberi pahala yang setimpal di atas kesunguhan seseorang muslim melaksanakan syariat tersebut.

Rahsia Allah SWT menyebut bahawa ibadat puasa itu sebenarnya telah pun difardhukan kepada umat-umat terdahulu adalah berdasarkan kepada beberapa hikmat iaitu :

1. Supaya orang-orang Islam tidak merasa kewajipan puasa itu suatu beban yang memberatkan dan menyusahkan. Kalaulah kaum terdahulu boleh berpuasa, maka sudah pasti ia tidak akan mendatangkan masalah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang Islam mengetahui bahawa kaum terdahulu juga turut merasakan kepayahan berpuasa, maka ia akan memberi keinsafan bahawa kesusahan tersebut telah turut dirasai oleh orang-orang lain. Maka tiada alasan kepada orang-orang Islam untuk mencuaikannya.

2. Ia juga adalah sebagai satu cabaran kepada orang-orang Islam supaya meningkatkan keazaman semaksima mungkin untuk menunaikan ibadat itu sebaik-baik mungkin supaya kaum muslimin tidak mengabaikannya. Bukankah orang-orang Islam disifatkan oleh Allah di dalam al-Quran sebagai sebaik-baik ummat. Jika beginilah keadaannya, pastilah kualiti puasa itu menjadi lebih baik dan berkualiti.

3. Ia juga menunjukkan keseragaman atau kesinambungan ibadat Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya. Terdapatnya persamaan dari sudut amalan yang dilakukan untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT. Penurunan syariat kepada Nabi Muhammad adalah syumul dan lengkap yang telah menasakhkan atau membatalkan amalan-amalan nabi dan uamt terdahulu.

4. Ia turut menjelaskan kaitan dan hubungan yang amat rapat di antara nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu dari sudut perutusan mereka sebagai pesuruh Allah. Ia memberi maksud bahawa Nabi Muhammad SAW telah mewarisi syariat nabi terdahulu dan bagindalah yang menyempurnakannya. Nabi SAW sendiri pernah menjelaskan bahawa bandingan baginda dengan nabi terdahulu adalah ibarat batu-bata yang tersusun untuk binaan sebuah rumah, kecuali ditinggalkan satu lagi batu bata untuk melengkapkan binaan rumah tersebut dan baki satu batu bata yang dimaksudkan itu ialah Nabi Muhammad sendiri yang apabila diletakkan batu-bata itu ditempat yang dikosongkan, maka sempurnalah rumah tersebut.


Dicatat oleh Abi Wafi di 20:57 | Label: Koleksi Artikel |

(sumber;http://mohdkamel.blogspot.com/2010/08/puasa-antara-dua-zaman.html)

No comments: