Friday, December 16, 2011

Al-i-’Imran [149] dan Al-i-’Imran [150]


Al-i-’Imran [149]
Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taatkan orang-orang yang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi

Al-i-’Imran [150]
(Janganlah kamu taatkan mereka!) Bahkan (taatlah kepada) Allah Pelindung kamu, dan Dia lah sebaik-baik Penolong.

No comments: