Sunday, November 13, 2011

Pengemis Kanak-kanak


Di bawah seksyen 32 Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak tidak boleh
digunakan untuk mengemis ataupun untuk terima sedekah sama ada secara membuat
persembahan jalanan ataupun menjaja, menjual loteri, judi ataupun lain-lain aktiviti yang akan memudaratkan kesihatan dan kebajikan mereka. Sebarang ataupun mana-mana pihak yang didapati melanggar peraturan ini bolehlah dikenakan iaitu denda tidak lebih daripada RM5,000 ataupun penjara tidak lebih daripada dua tahun ataupun kedua-duanya sekali.

No comments: